Česko-kolumbijská spolupráce v ochraně životního prostředí začala

Fakulta životního prostředí 9. prosince 2019 uspořádala workshop zaměřený na možnosti česko-kolumbijské spolupráce v oblasti výzkumu biodiverzity, klimatické změny a vodního hospodářství. Workshop navázal na zahájené diskuse na environmentální témata v průběhu jarní diplomatické mise do Peru a Kolumbie, na které zástupci FŽP doprovodili ministra životního prostředí Richarda Brabce. Workshopu a následného týdenního programu se za kolumbijskou stranu zúčastnili zástupci hlavních kolumbijských univerzit - Prof. Gerard Olivar Tost a Edier V. Aristizábal G. z Universidad Nacional de Colombia a Dr. Johnny Valencia Calvo z Universidad de Medellín. Workshop i následné diskuse jednotlivých pracovních týmů směřují k dílčím projektům zaměřeným na hydrologii, využití biocharu, satelitních dat i systémů monitoringu unikátní fauny Kolumbie.

Další články v rubrice

English ☰ Menu