Účast v projektu GAMA 2

Někteří členové V4 biochar platformy získali podporu z projektového programu Technologické agentury České republiky v programu GAMA 2. Díky této podpoře bude tým pod vedením doc. Trakala z České zemědělské univerzity vyvíjet výrobní postup komplexních pěstebních nádob a rohoží na bázi Mykorrhizní symbiózy a biocharu, pojmenovaný jako MyBioGrow. Biochar zde bude použit jako složka zvyšující retenční vlastnosti výrobku. Jeho obsahem v konečném výrobku by mělo být zabráněno nadměrnému odnosu živin a vody z půdy. Výzkumníci si kladou za cíl nejen ověřit výrobní postup, ale i tržní potenciál takovýchto výrobků.

Další články v rubrice

English ☰ Menu