Visegradský projekt

V říjnu 2020 byl podán Visegradský projekt na podporu aktivit spojených s výzkumem, výrobou či aplikací biocharu. Visegrádské granty podporují regionální partnerství mezi nevládními organizacemi a veřejnými institucemi, městy, soukromými společnostmi a neziskovými organizacemi či vzdělávacími a výzkumnými organizacemi, které přispívají ke spolupráci ve visegrádském regionu. Cílem projektu je pomocí V4 Biochar Platformy propojit tuzemské odborníky s mezinárodní scénou s důrazem na země Visegradské čtyřky. Do projektu jsou zapojeny instituce a společnosti ze všech zemí Visegrádské čtyřky.

Další články v rubrice

English ☰ Menu