Zahájení experimentů s biouhlem na Mostecku

Na Mostecku započaly studentky FŽP, podpořené z dotačního programu Vršanské uhelné, s experimenty s biouhlem, který má napomoci mladým sazenicím překonat extrémní podmínky, především sucho. Vysazeno bylo 800 sazenic ošetřených biouhlem, jejichž vitalita bude stejně jako řada pedologických vlastností porovnávána s okolními právě zakládanými porosty v rámci lesnické rekultivace. Současně se rozbíhají práce i na dalších studijních plochách lomu Vršany – budoucí orné půdě, trvalých travních porostech i specifických plochách s příměsí popílků z hnědouhelné elektrárny Počerady.

Další články v rubrice

English ☰ Menu