Projekty

2020

2019

 • LTE119008 INTER – EUREKA (MŠMT) AgriClima – Vývoj inovativních klimatických (monitorovacích a varovných) systémů pro efektivní management živin a vody v půdě v rámci spolupráce s EU-CELAC, 2019 – 2022 
 • QK1910056 (NAZV MZe), Dlouhodobý test aplikace biocharu vyrobeného z odpadní biomasy do zemědělské půdy za účelem řešení problematiky sucha v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech České republiky, 2019 – 2023 
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012418, (MPO) Aplikace pro pokročilé materiály, 2017 – 2020

2018

 • CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008403 OP VVV (MŠMT) SWAMP – Zodpovědný management vody v intravilánu obce ve vztahu k okolní krajině, 2018 – 2022 
 • TJ01000015 (TAČR Zéta), Aplikace modifikovaných odpadních biomateriálů pro čištení důlních vod, 2018 – 2019
 • QK1820175 (NAZV MZe), Zpracování zbytkové biomasy kombinovanou termolýzou na pokročilé energetické nosiče a půdní aditiva 2018 – 2020
 • TH03020119 (TAČR), Materiálová transformace čistírenského kalu na hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu, 2018 – 2020

2017

 • CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000368 OP PPR (MŠMT), Výstupy vědy a výzkumu pro environmentální praxi; koncept – Výroba stabilního zahradního substrátu z bioodpadu "KompoChar", 2017 – 2020

2016

2015

2014

 • 14-02183P (GAČR), Simulace transportu kovů v inovativně remediovaných půdách s použitím hydropedologického a komplexního hydrogeochemického modelování, 2014 – 2016. 
 • TA04020583 (TAČR), Optimalizace vícestupňového zplyňovacího generátoru na biomasu produkujícího plyn s velmi nízkým obsahem dehtu, 2014–2016.
 • TE02000236 (TAČR), Centrum kompetence pro energetické využití odpadů, 2014 – 2019.

2013

 • LD13068 COST CZ (MŠMT), Vývoj a aplikace hydrogeochemických modelů v půdách kontaminovaných kovy a ošetřených aplikací Biocharu; 2013 – 2016
 • TD1107 (EU COST Action), Biochar as an option for sustainable resource management, 2012 – 2016 
 
 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.